Ấm tử sa ATQ01

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Bạch Hạc Trà

600.000₫ 750.000₫

+ Chất đất: Chu sa đại hồng bào + Dung tích: 180ml

+ Chất đất: Chu sa đại hồng bào

+ Dung tích: 180ml

Sản phẩm liên quan