BỘ ẤM CHÉN TRÀ

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01 -25%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01

Bộ sản phẩm bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh 600ml quai vổng lõi lọc lò xo (ATT15) + 01 đế nến giữ nhiệt thủy tinh tròn (DC13) + 06 chén thuỷ tinh hai lớp thể...

550.000₫ 730.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03 -20%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03

Bộ thưởng trà bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh 600ml lõi lọc lò xo quai vổng ( ATT15 ) + 06 chén thuỷ tinh hai lớp thể tích 50ml ( CTT02 ) ...

470.000₫ 590.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07 -21%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07

Bộ sản phẩm bao gồm: + 01 ấm thủy tinh 600ml có lõi lọc thuỷ tinh (ATT09) + 01 đế giữ nhiệt (DC13) + 06 chén thủy tinh hai lớp thể tích 50 ml (CTT02) ...

500.000₫ 630.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09 -15%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09

Bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh 600ml có lõi lọc thuỷ tinh ( ATT09 ) + 01 đế nến giữ nhiệt thuỷ tinh ( DC13 ) + 06...

550.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30 -17%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30

Bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh có lõi lọc thuỷ tinh thể tích 600ml ( ATT09 ) + 06 chén thuỷ tinh hai lớp thể tích 50ml ( CTT02...

540.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31 -16%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31

Bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh 600ml có lõi lọc thuỷ tinh ( ATT09 ) + 06 chén thuỷ tinh hai lớp ( CTT02 ) + 01 đế...

760.000₫ 910.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20 -11%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20

Bộ thưởng trà số 20 bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh ATT06 thể tích 260ml + 04 chén thuỷ tinh trơn CTT01:

250.000₫ 280.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21 -8%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21

Bộ thưởng trà thuỷ tinh số 21 bao gồm: +01 ấm thuỷ tinh ATT06 thể tích 260ml có lõi lọc thuỷ tinh + 02 chén thuỷ tinh trơn CTT01 ...

220.000₫ 240.000₫

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22 -7%

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22

Bộ thưởng trà số 22 bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh ATT06 thể tích 260ml có lõi lọc thuỷ tinh + 02 chén thuỷ tinh hai lớp CTT02 thể tích 50ml ...

250.000₫ 270.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26 -23%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26

Bộ thưởng trà bao gồm: + 01 ấm trà thuỷ tinh ATT09 có lõi lọc thuỷ tinh + 02 chén thuỷ tinh có đĩa lót CTT04 thể tích 90ml ...

300.000₫ 390.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27 -18%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27

Bộ sản phẩm bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh ATT09 thể tích 600ml có lõi lọc thuỷ tinh + 04 chén thuỷ tinh hai lớp CTT02 thể tích 50ml + 01...

480.000₫ 585.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29 -9%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29

Bộ thưởng trà bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh thể tích 600ml có lõi lọc thuỷ tinh (ATT09) + 04 chén thuỷ tinh hai lớp (CTT02) ...

400.000₫ 440.000₫