Cốc - tách trà

Cốc pha trà thủy tinh 3 trong 1
Cốc trà thủy tinh 3 trong 1 dáng cao
Cốc pha trà bằng sứ tiện ích 06
Cốc pha trà bằng sứ tiện ích 05
Cốc pha trà bằng sứ tiện ích 04
Cốc pha trà bằng sứ tiện ích 03
Cốc pha trà bằng sứ tiện ích 02
Cốc pha trà bằng sứ tiện ích 01