Tất cả sản phẩm

Ấm tử sa LTS1607001 (đỏ)
Ấm tử sa LTS1607001 (đen)
Hũ đựng trà sứ họa tiết đài sen
Hũ đựng trà sứ tròn
Hũ đựng trà mini họa tiết hoa sen
Khay trà tre ép đơn 02
Khay trà tre ép đơn 01
Bộ dụng cụ pha trà hoa văn 02