Trà mộc

Hồng trà Shan tuyết
Trà Ôlong
Trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh
Trà Phổ Nhĩ Việt - bánh 330gr
Hoàng trà cổ thụ
Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng
Trà Shan tuyết Suối giàng
Trà Shan tuyết Tà Xùa