Ấm trà

Ấm trà thủy tinh lõi inox cỡ đại
Ấm trà thủy tinh lõi inox 600ml
Ấm trà thủy tinh lõi inox cỡ nhỏ
Ấm trà thủy tinh có quai giữ nắp -17%
Ấm thủy tinh quai nối -29%

Ấm thủy tinh quai nối

250.000₫ 350.000₫

Ấm thuỷ tinh quai cong lõi lọc lò xo -25%
Ấm thuỷ tinh tròn lõi lọc thủy tinh 600ml -17%
Ấm trà thủy tinh 200ml
Ấm thủy tinh dáng cao -14%

Ấm thủy tinh dáng cao

300.000₫ 350.000₫

Ấm tử sa ATQ01 -20%

Ấm tử sa ATQ01

600.000₫ 750.000₫

Ấm tử sa ATQ02

Ấm tử sa ATQ02

1.500.000₫