Chén trà

Chén trà thủy tinh hai lớp cao
Chén thủy tinh có quai + đĩa lót
Chén thủy tinh hai lớp
Cốc sứ điển tích Nhà sư và con hổ