Chén Trà Thủy Tinh

Chén thủy tinh hình trụ
Chén trà thủy tinh hai lớp cao
Chén thủy tinh có quai + đĩa lót
Chén thủy tinh hai lớp