Hoa khô - Thảo mộc

Lọ hoa nhài hình trụ nắp gỗ
Lọ mộc mạch trà hình trụ nắp gỗ
Lọ trà hoa quả hình trụ nắp gỗ
Lọ trà bạch cúc nắp gỗ
Lọ trà hoàng cúc nắp gỗ
Lọ trà hoa hồng hình trụ nắp gỗ
Hoa bạch cúc khô - 100gr
Hoa hoàng cúc khô - 100gr
Nụ hồng khô - 100gr
Nụ hoa Nhài khô - 100gr