KHAY TRÀ - BÀN TRÀ

Khay trà tre ép đơn 02
Khay trà tre ép đơn 01
Bàn trà Long Phụng
Khay trà gỗ quế 245
Khay trà 570

Khay trà 570

570.000₫

Khay trà tre 58X35/1150
Khay trà tre ép Khổng Minh
Khay trà cuốn thư
Khay trà hai tầng tre ép cỡ trung
Khay trà có kê chén hình bán nguyệt