KHAY TRÀ - BÀN TRÀ

Tống trà sứ họa tiết hoa sen
Khay trà tre ép đơn 02
Khay trà tre ép đơn 01
Bàn trà Long Phụng
Khay trà gỗ quế 245
Khay trà 570

Khay trà 570

570.000₫

Khay trà tre 58X35/1150
Khay trà tre ép Khổng Minh
Khay trà Mai Hoa/450
Khay trà cuốn thư
Khay trà hai tầng tre ép cỡ trung