Hoa khô - Thảo mộc

Lọ hoa nhài hình trụ nắp tre
Lọ mộc mạch trà hình trụ nắp tre
Lọ trà hoàng cúc nắp tre
Lọ trà hoa hồng hình trụ nắp tre
Hoa bạch cúc khô - 50gram
Hoa hoàng cúc khô - 50gram
Nụ hồng khô - 100gr
Nụ hoa Nhài khô - 50gr