Trà mộc

Hồng trà cổ thụ
Trà Ôlong

Trà Ôlong

160.000₫

Trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh
Trà Phổ Nhĩ Việt - Bánh 330gr
Hoàng trà cổ thụ
Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng
Trà Shan tuyết Suối giàng
Trà Shan tuyết Tà Xùa