Trầm

Bột thảo mộc tự nhiên
Hộp Trầm Tăm Cao Cấp dài 10cm