Ấm Trà Thủy Tinh

Ấm thuỷ tinh lõi lọc quai tre 800ml
Ấm thuỷ tinh lõi lọc 1000ml
Ấm thủy tinh pha trà hoa năp gỗ 1600ML
Ấm trà thủy tinh 260ml
Ấm trà thủy tinh 200ml
Ấm thuỷ tinh tròn lõi lọc thủy tinh 600ml -17%
Ấm thuỷ tinh quai cong lõi lọc lò xo -25%
Ấm thủy tinh quai nối -29%

Ấm thủy tinh quai nối

250.000₫ 350.000₫

Ấm trà thủy tinh lõi inox 600ml
0378 060 678