Tất cả sản phẩm

Trà Shan Tuyết Tà Xùa
ấm thủy tinh 300ml Quai vàng sang trọng
Tống chuyên Trà thủy tinh quai vàng
Tống chuyên trà Thủy tinh
Trà Olong ướp hoa Nhài
Lọ thủy tinh đựng trà
Hương ngọc am 32,5cm
Hương ngọc am 40cm
Khay trà tre Thất Tinh Bắc Đẩu
Lọ đường phèn thủy tinh
Bột thảo mộc tự nhiên