bạch hạc trà

TRÀ - TRÀ ƯỚP HOA TỰ NHIÊN - HOA KHÔ/THẢO MỘC

Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng
Trà ướp hoa Nhài
Trà Shan tuyết Suối giàng
Trà Sen Tây Hồ -9%

Trà Sen Tây Hồ

500.000₫ 550.000₫

Trà Shan tuyết Tà Xùa

BỘ QUÀ BIẾU CAO CẤP

BỘ ẤM CHÉN TRÀ

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01 -25%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01

550.000₫ 730.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03 -20%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03

470.000₫ 590.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07 -21%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07

500.000₫ 630.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09 -15%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09

550.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30 -17%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30

540.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31 -16%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31

760.000₫ 910.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20 -11%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20

250.000₫ 280.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21 -8%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21

220.000₫ 240.000₫

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22 -7%

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22

250.000₫ 270.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26 -23%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26

300.000₫ 390.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27 -18%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27

480.000₫ 585.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29 -9%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29

400.000₫ 440.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh số 14 -13%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 15 -14%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 39 -24%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 37 -20%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 36 -13%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 35 -19%
Bộ ấm chén thủy tinh số 34 -24%

Bộ ấm chén thủy tinh số 34

570.000₫ 750.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh số 32 -15%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 33 -15%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 40 -15%
Bộ ấm chén thủy tinh số 41 -12%

Bộ ấm chén thủy tinh số 41

950.000₫ 1.080.000₫

Bộ ấm chén thủy tinh số 42 -14%

Bộ ấm chén thủy tinh số 42

950.000₫ 1.100.000₫

Bộ ấm chén trà số 47 -24%

Bộ ấm chén trà số 47

359.000₫ 470.000₫

Bộ ấm chén trà

KHAY TRÀ - BÀN TRÀ

Khay trà tre ép đơn 02
Khay trà tre ép đơn 01
Bàn trà Long Phụng
Khay trà gỗ quế 245
Khay trà 570

Khay trà 570

570.000₫

Khay trà tre 58X35/1150
Khay trà tre ép Khổng Minh
Khay trà cuốn thư
Khay trà hai tầng tre ép cỡ trung
Khay trà có kê chén hình bán nguyệt

Tin tức