bạch hạc trà

TRÀ - TRÀ ƯỚP HOA TỰ NHIÊN - HOA KHÔ/THẢO MỘC

Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng
Trà ướp hoa Bưởi
Trà ướp hoa Nhài
Trà Shan tuyết Suối giàng
Trà ướp hoa Ngâu

BỘ QUÀ BIẾU CAO CẤP

BỘ ẤM CHÉN TRÀ

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01 -25%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01

550.000₫ 730.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03 -20%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03

470.000₫ 590.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07 -21%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07

500.000₫ 630.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09 -15%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09

550.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30 -17%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30

540.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31 -16%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31

760.000₫ 910.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20 -11%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20

250.000₫ 280.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21 -8%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21

220.000₫ 240.000₫

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22 -7%

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22

250.000₫ 270.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26 -23%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26

300.000₫ 390.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27 -18%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27

480.000₫ 585.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29 -9%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29

400.000₫ 440.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh số 14 -13%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 15 -14%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 39 -24%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 37 -20%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 36 -13%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 35 -19%
Bộ ấm chén thủy tinh số 34 -24%

Bộ ấm chén thủy tinh số 34

570.000₫ 750.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh số 32 -15%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 33 -15%
Bộ ấm chén trà thủy tinh số 40 -15%
Bộ ấm chén thủy tinh số 41 -12%

Bộ ấm chén thủy tinh số 41

950.000₫ 1.080.000₫

Bộ ấm chén thủy tinh số 42 -14%

Bộ ấm chén thủy tinh số 42

950.000₫ 1.100.000₫

Bộ ấm chén trà số 47 -24%

Bộ ấm chén trà số 47

359.000₫ 470.000₫

Bộ ấm chén trà

KHAY TRÀ - BÀN TRÀ

Tống trà sứ họa tiết hoa sen
Khay trà tre ép đơn 02
Khay trà tre ép đơn 01
Bàn trà Long Phụng
Khay trà gỗ quế 245
Khay trà 570

Khay trà 570

570.000₫

Khay trà tre 58X35/1150
Khay trà tre ép Khổng Minh
Khay trà Mai Hoa/450
Khay trà cuốn thư
Khay trà hai tầng tre ép cỡ trung
Khay trà có kê chén hình bán nguyệt

Tin tức