bạch hạc trà

TRÀ MỘC

Hồng trà cổ thụ
Trà Ôlong

Trà Ôlong

160.000₫

Trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh
Hoàng trà cổ thụ
Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng

ẤM CHÉN THỦY TINH CAO CẤP

Ấm thuỷ tinh lõi lọc quai tre 800ml
Ấm thuỷ tinh lõi lọc 1000ml
Ấm thủy tinh pha trà hoa năp gỗ 1600ML
Ấm trà thủy tinh 260ml
Ấm trà thủy tinh 200ml

KHAY TRÀ - BÀN TRÀ

HỘP DỤNG TRÀ 5 MÓN
Khay trà tre nhỏ

Khay trà tre nhỏ

120.000₫

Khay Trà Hình Tròn
Khay gỗ khắc họa tiết
KHAY TRÀ GỖ KHẮC HOẠ TIẾT -10%

KHAY TRÀ GỖ KHẮC HOẠ TIẾT

450.000₫ 500.000₫

Khay trà 570

Khay trà 570

470.000₫

Mạn Đàm Về Trà