Bộ Quà Biếu Về Trà Cao Cấp

Bộ quà tặng số 03
Bộ Trà Vô Ưu số 30
Bộ Trà Vô Ưu số 20
Bộ Trà Tân Cương số 20
Bộ Trà Tân Cương số 30
Hộp trà gỗ quà tặng
0378 060 678