Bộ ấm chén trà thủy tinh 21

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Bạch Hạc Trà

220.000₫ 240.000₫

Bộ thưởng trà thuỷ tinh số 21 bao gồm: +01 ấm thuỷ tinh ATT06 thể tích 260ml có lõi lọc thuỷ tinh + 02 chén...

Bộ thưởng trà thuỷ tinh số 21 bao gồm:

+01 ấm thuỷ tinh ATT06 thể tích 260ml có lõi lọc thuỷ tinh

+ 02 chén thuỷ tinh trơn CTT01

bộ thưởng trà thuỷ tinh

bộ thưởng trà thuỷ tinh

chén thuỷ tinh

Sản phẩm liên quan