Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Bạch Hạc Trà

250.000₫ 270.000₫

Bộ thưởng trà số 22 bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh ATT06 thể tích 260ml có lõi lọc thuỷ tinh + 02 chén thuỷ...

Bộ thưởng trà số 22 bao gồm:

+ 01 ấm thuỷ tinh ATT06 thể tích 260ml có lõi lọc thuỷ tinh

+ 02 chén thuỷ tinh hai lớp CTT02 thể tích 50ml

bộ thưởng trà thuỷ tinh

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm thuỷ tinh và chén thuỷ tinh hai lớp

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm và chén thuỷ tinh

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm và chén trà thuỷ tinh

Sản phẩm liên quan