Bộ ấm chén trà thủy tinh 26

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Bạch Hạc Trà

300.000₫ 390.000₫

Bộ thưởng trà bao gồm: + 01 ấm trà thuỷ tinh ATT09 có lõi lọc thuỷ tinh + 02 chén thuỷ tinh có đĩa lót...

Bộ thưởng trà bao gồm:

+ 01 ấm trà thuỷ tinh ATT09 có lõi lọc thuỷ tinh

+ 02 chén thuỷ tinh có đĩa lót CTT04 thể tích 90ml

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm và chén thuỷ tinh

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm và chén thuỷ tinh

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm và chén thuỷ tinh

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm và chén thuỷ tih

Sản phẩm liên quan