Bộ ấm chén trà thủy tinh 29

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Bạch Hạc Trà

400.000₫ 440.000₫

Bộ thưởng trà bao gồm: + 01 ấm thuỷ tinh thể tích 600ml có lõi lọc thuỷ tinh (ATT09) + 04 chén thuỷ tinh hai lớp (CTT02)...

Bộ thưởng trà bao gồm:

+ 01 ấm thuỷ tinh thể tích 600ml có lõi lọc thuỷ tinh (ATT09)

+ 04 chén thuỷ tinh hai lớp (CTT02)

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm thuỷ tinh và chén thuỷ tinh hai lớp

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm thuỷ tinh và chén thuỷ tin

bộ thưởng trà thuỷ tinh bao gồm ấm thuỷ tinh và chén thuỷ tinh

 

Sản phẩm liên quan