Chuẩn chung về trà ngon

Trà ngon cần phải đạt được những chuẩn định chung: hương thanh khiết, vị đậm đà, lưu giữ được hậu vị lâu nơi cuống họng.
Khi pha thì sắc nước trà trong, sáng lung linh huyền ảo, không có vụn trà. Bên cạnh đó, trà ngon còn ẩn chứa tính trân quý và có giá trị phi vật thể theo dòng chảy của thời gian.

hotline