Hũ Đựng Trà, Đường Phèn

Hũ Đựng thủy tinh
Lọ thủy tinh đựng trà
Hũ đựng đường phèn , Mật ong
HŨ ĐỰNG TRÀ SEN PHẬT.