Tống - chuyên trà

Tống trà sứ họa tiết hoa sen
Tống trà sứ thấu quang