Tất cả sản phẩm

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21 -8%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21

220.000₫ 240.000₫

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22 -7%

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22

250.000₫ 270.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26 -23%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26

300.000₫ 390.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27 -18%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27

480.000₫ 585.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29 -9%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29

400.000₫ 440.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30 -17%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30

540.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31 -16%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31

760.000₫ 910.000₫

Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng
Trà Shan tuyết Suối giàng
0378 060 678