Tất cả sản phẩm

Chén thủy tinh hai lớp
Ấm trà thủy tinh 200ml
Ấm thuỷ tinh tròn lõi lọc thủy tinh 600ml -17%
Ấm thuỷ tinh quai cong lõi lọc lò xo -25%
Ấm thủy tinh quai nối -29%

Ấm thủy tinh quai nối

250.000₫ 350.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01 -25%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 01

550.000₫ 730.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03 -20%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 03

470.000₫ 590.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07 -21%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 07

500.000₫ 630.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09 -15%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 09

550.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20 -11%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 20

250.000₫ 280.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21 -8%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 21

220.000₫ 240.000₫

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22 -7%

Bộ ấm chén trà thuỷ tinh 22

250.000₫ 270.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26 -23%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 26

300.000₫ 390.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27 -18%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 27

480.000₫ 585.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29 -9%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 29

400.000₫ 440.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30 -17%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 30

540.000₫ 650.000₫

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31 -16%

Bộ ấm chén trà thủy tinh 31

760.000₫ 910.000₫

Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng
Trà Shan tuyết Suối giàng