Trà Mộc

Trà Shan Tuyết Tà Xùa
Hồng trà cổ thụ
Trà Ôlong

Trà Ôlong

160.000₫

Trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh
Hoàng trà cổ thụ
Tân Cương thượng hạng
Ngọc Thuý thượng hạng
Trà Shan tuyết Suối giàng