bạch hạc trà

TRÀ MỘC

Trà Shan Tuyết Tà Xùa
Hồng trà cổ thụ
Trà Ôlong

Trà Ôlong

160.000₫

Trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh
Hoàng trà cổ thụ
Tân Cương thượng hạng

ẤM CHÉN THỦY TINH CAO CẤP

ấm thủy tinh 300ml Quai vàng sang trọng
Ấm thuỷ tinh lõi lọc quai tre 800ml
Ấm thuỷ tinh lõi lọc 1000ml
Ấm thủy tinh pha trà hoa năp gỗ 1600ML
Ấm trà thủy tinh 260ml
Ấm trà thủy tinh 200ml

KHAY TRÀ - BÀN TRÀ

HỘP DỤNG TRÀ 5 MÓN
Khay trà tre nhỏ

Khay trà tre nhỏ

120.000₫

Khay Trà Hình Tròn
Khay gỗ khắc họa tiết
KHAY TRÀ GỖ KHẮC HOẠ TIẾT -4%

KHAY TRÀ GỖ KHẮC HOẠ TIẾT

480.000₫ 500.000₫

Bàn trà Long Phụng
Khay trà gỗ quế 245
Khay trà 570

Khay trà 570

470.000₫

Khay trà tre 58X35/1150
Khay trà tre ép Khổng Minh
Khay trà Mai Hoa/450
Khay trà cuốn thư

Mạn Đàm Về Trà